Εργασιακός εκφοβισμός – mobbing

test2

Εργασιακός εκφοβισμός - mobbingΗ έννοια του mobbing δεν είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα, αποτελεί όμως μια τακτική αρκετά διαδεδομένη η οποία έχει εκτοξευθεί στην εποχή της έντονης οικονομικής ύφεσης. H εταιρεία ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος ανταποκρινόμενη σε κάθε νέα ανάγκη της εποχής, έχει εντάξει στο ευρύ φάσμα των υπηρεσιών της και υποθέσεις mobbing ή αλλιώς εργασιακού εκφοβισμού. Η ηθική παρενόχληση και ο εκφοβισμός στον εργασιακό μας χώρο ορίζεται ως η άσκηση ανεπιθύμητων ενεργειών και προσβλητικής συμπεριφοράς κυρίως από υψηλά προς χαμηλά στην επαγγελματική ιεραρχία αλλά και μεταξύ ομόβαθμων στελεχών, ενώ σπανιότερα εφαρμόζεται και από ομάδες εργαζομένων προς τη Διοίκηση μιας επιχείρησης. Πολλές φορές οι θιγόμενοι δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ότι αποτελούν θύματα εργασιακού εκφοβισμού ή mobbing. Ο εκφοβισμός γίνεται αντιληπτός μετά από συστηματική και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά η οποία έχει ως αποτελέσματα ψυχοσωματικές αντιδράσεις όπως δυσκολίες στον ύπνο, κατάθλιψη, χρήση ηρεμιστικών, διαρκή κόπωση ακόμα και αυτοκτονικές τάσεις δεδομένου ότι το mobbing προσβάλει την προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και ψυχική μας ακεραιότητα. Το φαινόμενο εξελίσσεται δυναμικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεδομένου ότι η ανάγκη επιβίωσης στον εργασιακό χώρο τίθεται σε αυστηρή προτεραιότητα, συνεπώς η ανεκτικότητά μας σε τέτοιου είδους συμπεριφοράς υποχρεωτικά αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με έρευνες, 1 στους 10 Έλληνες δηλώνει ότι υφίσταται εργασιακό εκφοβισμό και 5% των εργαζομένων αναφέρουν περιστατικά σωματικής βίας.