Εταιρικές υποθέσεις

test2

Εταιρικές υποθέσειςΟι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ της εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος αναλαμβάνουν και υποθέσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες. Οι εταιρικές υποθέσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο κλοπή και διαγραφή ή αλλοίωση εταιρικών αρχείων – δεδομένων, παρακολούθηση συσκευών, παρακολούθηση ατόμων, καταγραφή κινήσεων – τακτικής – στρατηγικής που αφορά σε επαγγελματικά θέματα και διαμοιρασμός εμπιστευτικών πληροφοριών σε ανταγωνιστικές εταιρείες με στόχο την αποδυνάμωση ή/και τον τερματισμό της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Στο πελατολόγιο της εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος περιλαμβάνονται υποθέσεις πολυεθνικών εταιριών, ομίλων εταιριών και μεμονωμένων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εταιρικών απατών διευρύνεται συνεχώς. Οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ της εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος αναλαμβάνουν υπηρεσίες όπως: έλεγχος προφίλ υφιστάμενων και νέων συνεργατών, καταγραφή ιστορικού νέων πελατών – συνεργατών, έλεγχο αρχείων για τυχόν εγκατάσταση επιβλαβούς ιού παρακράτησης ή καταστροφής δεδομένων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες που στόχο έχουν την έγκαιρη αποκάλυψη της εταιρικής απάτης και τη λήψη μέτρων προς αποφυγή επανάληψης του φαινομένου.