Καταγραφή ιστορικού – προγαμιαίος έλεγχος

test2

Καταγραφή ιστορικού - προγαμιαίος έλεγχοςΤα γραφεία εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα του προγαμιαίου ελέγχου με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τον πρότερο βίο του μελλοντικού σας συζύγου ή της μελλοντικής σας συζύγου. Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας δημιουργήθηκε μετά από μια σειρά υποθέσεων κατά τη διάρκεια των οποίων συχνά προέκυπτε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα αναφορικά με την προσωπικότητα και δραστηριότητα των συζύγων προς μεγάλη έκπληξη από το άλλο μισό. Οι υποθέσεις προγαμιαίου ελέγχου αφορούν στην έρευνα κυρίως του παρελθόντος, εάν για παράδειγμα έχουν διαπραχθεί αδικήματα, εγκλήματα, απάτες ή άλλες περίεργες ενέργειες. Παράλληλα, διερευνούμε εάν έχουν αποκρυφθεί σημαντικά γεγονότα όπως τυχόν ύπαρξη άλλης οικογένειας, ύποπτη επαγγελματική δραστηριότητα και λοιπά. Ο προγαμιαίος έλεγχος περιλαμβάνει ουσιαστικά την καταγραφή ιστορικού και απαιτεί την διεξαγωγή ερευνών προς πάσα κατεύθυνση. Συνίσταται ειδικότερα σε περιπτώσεις που ο ένας εκ των δύο διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και περίεργο οικογενειακό σκηνικό, ακόμα και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα μοναχικών ατόμων. Η καταγραφή ιστορικού αποτελεί μια υπηρεσία που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα, καταγραφή ιστορικού της υποψήφιας babysitter, του υποψηφίου υπαλλήλου και λοιπά.